ndividueel hulp aan Seda Erdal

De naam van onze patiënt: Seda Erdal, 18 jaar oud (doordat ze aan chronische nierinsufficiëntie lijdt, ziet ze er jonger uit), 7 broers en zussen, waarvan allemaal getrouwd. Ze woont samen met haar broer (35 jaar), zijn vrouw, hun 6 kinderen (jongste kind is 8 jaar, oudste kind is 19 jaar oud) en haar ouders in hun huis in het dorp. Ze zijn boer, maar hun akkers leveren niets op. Ze hebben geen inkomsten, haar vader en broer werken in het dorp tijdelijk als landwerker. Haar broer gaat van tijd tot tijd naar Istanbul om in de schroothandel te werken. De situatie van de familie is onvoldoende. Hun huis is oud en onverzorgd, het heeft een opknapbeurt nodig.

Seda heeft een erfelijke nierziekte. De laatste twee jaar wordt ze gedialyseerd voor chronische nierinsufficiëntie.

Voortdurend is er een urinekatheter gebonden aan de urineblaas van Seda. Door middel van deze katheter wordt er een hoeveelheid urine afgetapt. Hierdoor is ze genoodzaakt om continu een onderlegger te gebruiken.

Het huis van de familie heeft een renovatie nodig. Ze hebben meubels nodig.

Seda hoort voor transplantatie in controle worden gehouden bij de afdeling Nefrologie en voor haar urinewegen controle bij de afdeling Urologie. Door financiële onmogelijkheden wordt dit niet goed bijgehouden.

Met vriendelijke groet,

Dr. Akif Ürkmez

Dialysecentrum Kapadokya te Nevsehir/ Turkije

Turkse versie:

Hastamızın adı: Seda Erdal  18 yaş (KBY hastası olduğu için kemik gelişimi yetersiz olduğundan daha küçük gösteriyor.) 7 kardeşler, diğer kardeşleri evli. Köydeki evde abisi(35 yaş), ağabeyisnin eşi , 6 çocukları (En küçük çocuk 8 yaş, en büyük çocuk 19 yaşında) ve annesi ve babasıyla yaşıyorlar.

Çiftçilik ile uğraşıyorlar, tarlaları verimsiz. Kazançları yok, abisi ve babası köyde geçici ırgatlık iş yapıyorlar. Abisi zaman zaman istanbula giderek hurdacılık yapıyor. Aile durumu çok yetersiz.

Evleri bakımsız , tamir istiyor.

Seda’nın, kalıtımsal olarak Böbrek Hastalığı var. Son 2 yıldır Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezliği tanısıyla hemodiyalize giriyor.

Seda’nın İdrar torbasına idrar kateteri sürekli takılı halde. Böbreklerinden Bir miktar idrar bu kateter ile dışarı atılıyor. Bu yüzden sürekli hasta alt bezi kullanmak zorunda.

Ailenin evinin tamirine ihtiyacı var. Ev eşyasına ihtiyaçları var.

Sedanın transplantasyon takibi için Nefroloji’ye ve İdrar yolları kontrolleri için Üroloji servisinde (Fakültede) takip olması gerekiyor.

Maddi imkansızlaklardan dolayı takipleri aksıyor.

 

Hoşçakalın,

Dr. Akif Ürkmez  

Kapadokya dializ merkezi Nevsehir/ Turkiye

Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 250,- te doneren zodat Seda Erdal een kwartaal lang in haar levensonderhoud en medische hulp kon worden voorzien.

Seda Erdal in het dialysecentrum Kapadokya te Nevsehir samen met Dr. Akif Urkmez