Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bieden van medische hulp aan hulpbehoevenden, voornamelijk in Turkije, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan:

 

Doelstelling en Werkzaamheden: De primaire doelstelling van onze stichting is het bieden van medische hulp aan hulpbehoevenden, voornamelijk in Turkije, maar ook in landen als Albanië en Marokko. Onze activiteiten omvatten voornamelijk het opzetten en uitvoeren van één tot twee belangrijke medische hulpacties per jaar, waarbij we medische apparatuur zoals dialyseapparaten aanschaffen en verzenden naar gebieden waar deze hard nodig zijn.

Inkomstenwerving: Onze inkomsten worden uitsluitend gegenereerd door giften van donateurs. We hechten veel waarde aan transparantie en daarom zijn onze financiële gegevens, inclusief bankrekeninggegevens, op aanvraag beschikbaar voor alle belanghebbenden en het publiek.

Beheer en Besteding van Vermogen: Het verworven vermogen wordt zorgvuldig beheerd door het bestuur van de stichting. De bestedingen zijn strikt gericht op de aankoop van hulpgoederen, zoals medische apparatuur, die essentieel zijn voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. We bieden geen financiële steun, maar richten ons op het verstrekken van concrete hulpgoederen om een directe impact te hebben op de gezondheidszorgfaciliteiten in de doellanden. Het beleid en de praktijken van de stichting zijn erop gericht om een duidelijke en transparante administratie te onderhouden van alle financiële transacties en activiteiten, zodat donateurs en andere belanghebbenden de zekerheid hebben dat hun bijdragen rechtstreeks ten goede komen aan degenen die het het meest nodig hebben.