Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bieden van medische hulp aan hulpbehoevenden, voornamelijk in Turkije, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.