Informatie over financiële gegevens

financiële gegevens – jaar: 2022

Verlies- en Winstrekening
Omschrijving Bedrag (€)
Opbrengsten 626
Kosten 172,36

Eigen vermogen: € 3225.95

We hebben ook geen (passiva) schulden of openstaande rekeningen.
Geen vaste activa

Toelichting op jaarcijfers 2022: We hebben 626 Euro aan donaties ontvangen. Hiervoor zijn we onze donateurs dankbaar. De kosten die er gemaakt zijn bestaan uit bankkosten (denk aan rekening en bankpas koste). We hebben geen uitgaven gedaan – zie hiervoor Activiteiten