Links

Nierstichting

De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo min mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Daar waar nierpatiënten knelpunten ervaren, bieden wij sociaal-maatschappelijke en/of financiële steun. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten over het ontstaan van nierziekten. Hiermee willen we komen tot betere behandelingsmethoden en optimale preventie van nierziekten voor alle Nederlanders. Als we nierschade zo vroeg mogelijk weten op te sporen, kunnen we erger voorkomen. Zo geeft de Nierstichting toekomst.

Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding is de stuwende kracht achter kankerbestrijding in Nederland. Ons doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven

Hartstichting

KWF Kankerbestrijding is de stuwende kracht achter kankerbestrijding in Nederland. Ons doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven

Sinds haar oprichting in 1964 is de Nederlandse Hartstichting actief betrokken bij tal van ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van hart- en vaatziekten. In veel gevallen ook heeft de Hartstichting aan de wieg gestaan van vernieuwingen ter verbetering van de patiëntenzorg

Sensoor in eigen taal is voor mensen die graag anoniem met iemand over zorgen willen praten. En dan het liefst met iemand die de eigen taal en/of cultuur begrijpt. De goed opgeleidde vrijwilligsters van Sensoor in eigen taal hebben zelf ook het Nederlands als tweede taal en cultuur.

Behalve Nederlands spreken zij ook Arabisch, Turks, Farsi, Frans en Engels.

Zie: http://www.zhzm.sensoor.nl/sensoor-in-eigen-taal.html