Begrippenlijst


Nierinsufficiëntie*
Nierinsufficiëntie betekent onvoldoende nierwerking. Het nierweefsel is door een aandoening aangetast. Wanneer niet wordt ingegrepen – wat niet altijd mogelijk is – kan de nier steeds verder achteruit gaan en ontstaat er chronische nierinsufficiëntie. Op den duur is dan een niervervangende behandeling noodzakelijk (dialyse of transplantatie).


Transplantatie*
Transplantatie betekent letterlijk het overplaatsen van weefsel of organen. De term ‘implantatie’ betekent het daadwerkelijk inbrengen van het donororgaan of – weefsel in de ontvanger. Technisch gezien is een niertransplantatie geen ingewikkelde operatie. Iedereen die voor transplantatie in aanmerking komt wordt door de arts aangemeld bij Eurotransplant in Leiden. De wachttijd voor een nieuwe nier is afhankelijk van de weefselkenmerken en bloedgroep van de ontvanger. Op dit moment is de wachttijd ongeveer 4,5 jaar.


Verborgen nierschade*
Verborgen nierschade wil zeggen dat de nieren, zonder dat er klachten zijn, slechter werken. De nieren zijn beschadigd, waardoor eiwit in de urine ‘lekt’. In dat geval kan de nierfunctie mogelijk sneller achteruitgaan dan normaal. Vroege opsporing van verborgen nierschade is dus nodig om ernstig nierfunctieverlies te voorkomen. Uit recent onderzoek blijkt dat bij 1 op 200 volwassen Nederlanders sprake is van verborgen nierschade. Met de gratis Niercheck van de Nierstichting kan men zich zelf thuis testen op eiwit in de urine.


*afkomstig van de website van de Nierstichting, 
www.nierstichting.nl

Soorten Kanker*
Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Elke soort is een andere ziekte. De soorten zijn verschillend wat betreft onder meer


Oorzaken
Klachten
Behandeling
Kans op overleving

Een gemeenschappelijk kenmerk van al deze ziekten is een ongeremde celdeling.

Solide en niet-solide kankersoorten*


Solide betekent: vast, hecht, stevig. De abnormale celdeling begint in één bepaald orgaan, zoals in een long of in de dikke darm.


Niet-solide betekent: vloeibaar, los. De woekering van cellen vindt plaats in weefsels die zich op diverse plaatsen in het lichaam bevinden. Bijvoorbeeld in het beenmerg of in het bloed.


Non-Hodgkin-lymfomen*
Non-Hodgkin-lymfomen zijn gezwellen van het lymfestelsel. In Nederland wordt per jaar bij ruim 2.400 mensen (jaar 2005) de diagnose non-Hodgkin-lymfoom vastgesteld.
De ziekte komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 45 jaar. Bij mannen komen non-Hodgkin-lymfomen vaker voor dan bij vrouwen.


Het lymfestelsel*
Het lymfestelsel is het systeem van lymfevaten, lymfeklieren en lymfeweefsel dat zich op diverse plaatsen in het lichaam bevindt. Het speelt een belangrijke rol bij de afweer van ons lichaam. Onze afweer verdedigt ons tegen virussen, bacteriën en andere organismen die ons ziek kunnen maken.


De functie van het lymfestelsel is:

het onschadelijk maken van ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen
het afvoeren van afvalstoffen


*afkomstig van de website van KWF Kanker Bestrijding, 
www.kwfkankerbestrijding.nl